ข้อต่อSingle JointกับMultiple Joint Movement
การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายระหว่าง ข้อต่อ Single JointกับMultiple Joint ของรยางค์ส่วนล่างของร่างกาย แตกต่างกันอย่างไรนะ?

ข้อต่อSingle JointกับMultiple Joint การออกกำลังกายไม่ว่าจะออกในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งที่ต้องคำนึงมากๆ  นั่นก็คือ ข้อต่อของร่างกายในแต่ละส่วนของกล้ามเนื้อ ไม่ว่าจะส่วนบนหรือส่วนล่างของร่างกาย การทำงานของข้อต่อในขณะที่ออกกำลังกาย อันนี้ถือว่าสำคัญมากๆ เพราะข้อต่อสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ ของร่างกาย  ซึ่งจะยกตัวอย่างของในส่วนของรยางค์ส่วนล่างของร่างกายมาอธิบายในแต่ละส่วนดังนี้

ข้อต่อSingle JointกับMultiple Joint

ความแตกต่างระหว่าง ข้อต่อSingle JointกับMultiple Joint Movement ของการฝึก

หากในสายของเทรนเนอร์จะต้องทำความรู้จักในเรื่องนี้มากๆ เพราะมีผลต่อการเคลื่อนไหว  ท่าทาง  และผลทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬาโดยตรง  ในการฝึกของส่วนรยางค์ส่วนล่างของร่างกาย (Lower Body) จะเป็นการฝึกที่เพิ่มการเผาผลาญและสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางได้ดีมาก

ความแตกต่างระหว่าง ข้อต่อSingle JointกับMultiple Joint Movement

Single Joint หรือเรียกอีกอย่างว่าIsolation Training เป็นการฝึกแบบข้อต่อเดียว  ไม่ได้เปลี่ยนมุมของข้อต่อ  ซึ่งจะเน้นในมัดกล้ามเนื้อของข้อต่อนั้นโดยเฉพาะ  อย่างที่ใครๆ หลายคนเข้าฟิตเนสเพราะวันนี้อยากมาเล่นขาบ้าง เล่นแขนบ้าง แต่จะอธิบายในส่วนของขาก่อนเพราะเป็นรยางค์ส่วนล่างที่ยื่นออกมานอกจากกระดูกแกนและยังใช้เป็นท่าฝึกที่เกี่ยวข้องข้อต่อเข่าเป็นหลัก ยกตัวอย่างท่าฝึก เช่นDonkey Kick, Squat, Leg Curl  ซึ่งเป็นการทำงานใช้ฝึกสะโพกและทำงานพร้อมๆ กันอยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องดูเป้าหมายในการฝึกกล้ามเนื้อของข้อต่อที่ต่อเนื่องจากFlexor และExtensor Muscle Group รวมทั้งกล้ามเนื้อที่ทำแบบ Rotation (ทั้ง Medial และ Lateral Rotation)

ข้อต่อSingle JointกับMultiple Joint Movement ของการฝึก-ออกกำลังกาย

ส่วนMultiple JointหรือการทำงานแบบCompound Training  ซึ่งเป็นการฝึกแบบรวม  ฝึกด้วยท่าฝึกที่ทำงานได้หลายข้อต่อ  มีความต่อเนื่องขึ้น มักจะพบการทำงานร่วมกันระหว่างข้อเข่า และข้อสะโพกในการออกแรง  โดยมีเท้าเป็นแนวเคลื่อนไหวตามแนวกระดูก  ยกตัวอย่างท่า Leg Press, Wall Squat, Lunge ซึ่งจะทำต่อเนื่องกับข้อต่อในท่าฝึกเพื่อฝึกตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพราะในความจริงเราไม่สามารถฝึกกล้ามเนื้อเดี่ยวๆ เสมอไป 

ข้อต่อSingle JointกับMultiple Joint Movement -ต่างกันอย่าไร

ถ้าในกรณีฝึกเพื่อลดน้ำหนัก  หรือแบบ Weight Loss Programจะต้องฝึกแบบ Compound เข้ามาช่วยเมื่อได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับการออกกำลังกายของข้อต่อในร่างกายส่วนล่างนั้น  หากเราเข้าใจในการเคลื่อนไหวดีนั้น  เราจะสามารถระมัดระวังในการฝึกในส่วนที่ควรระวังที่สุดได้  เช่น เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องในรยางค์ส่วนล่าง  เอ็นติดกระดูกกับกระดูก  เอ็นติดกระดูกกับกล้ามเนื้อ  หรือเอ็นติดกล้ามเนื้อกับกล้ามเนื้อ เพื่อความปลอดภัยตลอดการฝึกในโปรแกรมอีกด้วยและเป็นอีกทางของ การดูแลสุขภาพ ที่ดีของเรานั่นเอง

ข่าวสารสุขภาพที่น่าติดตาม ประโยชน์ของน้ำมันปลา ช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพดี