ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
การดูแลสุขภาพ

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน”ปัญหากับคู่รักและเรื่องบนเตียง

            ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน” คงเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนบนโลกใบนี้ไม่อยากพบเจอ เพราะ เมื่อเกิดขึ้นแล้วปัญหาต่าง ๆ ก็มักจะตามมา เช่น การมีปัญหากับคู่รัก ปัญหาเรื่องบนเตียง รวมถึงปัญหาที่เกิดกับสุขภาพของคุณผู้ชายเอง โดยปกติแล้วภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน” มักเกิดขึ้นกับผู้ชายสูงวัย แต่ในปัจจุบันนี้ พบผู้ชายที่มีปัญหาเกี่ยวกับนกเขาไม่ขัน เพิ่มมากขึ้นในวัยที่ยังไม่ควรเป็น

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ1

“นกเขาไม่ขัน” หรือ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เกิดขึ้นได้อย่างไร

                      Erectile Dysfunction หรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาการที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ชายที่มีภาวะนี้ คือ อวัยวะเพศไม่มีความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์ หรืออวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวได้เพียงชั่วคราว ไม่สามารถอยู่จนถึงเสร็จภารกิจ ถึงแม้ว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน” จะไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่ก็เป็นการขัดขวางความสุขระหว่างคู่รัก

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ-อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

                        อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือ Erectile Dysfunction ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตก็ตามแต่ก็บ่งบอกถึงปัญหาของสุขภาพได้ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เกิดขึ้นจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดภายในร่างกาย ซึ่งบ่งบอกถึงโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคเส้นเลือดสมองอุดตัน เป็นต้น ดังนั้นคุณผู้ชายที่กำลังมีปัญหา “นกเขาไม่ขัน” หรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ควรที่จะไปพบคุณหมอเพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน”

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน” แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

  • ระดับน้อย คือ สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจ (มีเพศสัมพันธ์) ไปจนถึงเป้าหมายเกือบทุกครั้ง
  • ระดับปานกลาง คือ สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจ (มีเพศสัมพันธ์) ไปจนถึงเป้าหมาย 50 เปอร์เซ็นต์
  • ระดับรุนแรง คือ ไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจ (มีเพศสัมพันธ์) ได้เลย
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ-ปัญหาเรื่องบนเตียง

            โอกาสที่ผู้ชายจะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน”

  • 5% ที่ทางการแพทย์พบคือ ผู้ชายที่มีอายุตำกว่า 40 ปี
  • 50% ที่ทางการแพทย์พบคือ ผู้ชายที่มีอายุตำกว่า 40 ปี

การทำงานที่ปกติของอวัยวะเพศชาย คือ เมื่อไม่มีสิ่งเร้าอวัยวะเพศจะมีลักษณะที่อ่อน แต่เมื่อร่างกายพบกับสิ่งเร้าอวัยวะเพศจะเกิดการแข็งตัว กลไกเหลล่านี้เกิดจากควบคุมของฮอร์โมนภายในร่างกายร่วมกับ

  • กล้ามเนื้อเรียบที่อวัยวะเพศชาย
  • เลือดที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศชาย
  • เส้นประสาทที่มาเลี้ยงอวัยวะเพศชาย
  • การอุดตันของหลอดเลือดดำบริเวณอวัยวะเพศชาย

ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้อวัยวะเพศชายมีการแข็งตัวขึ้น หากมีความผิดปกติส่วนหนึ่งส่วนใดขอองร่างกาย จะส่งผลให้ผู้ชายที่อายุยังน้อยมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ “นกเขาไม่ขัน” มากกว่าผู้ชายทั่ว ๆ ไปที่จะเสี่ยงต่อภาวะนี้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

หากคุณอยากมีสุขภาพที่ดี อย่าลืมกดติดตาม วิธีดูแลตัวเอง และข่าวสารสุขภาพอื่น ๆ ฮอร์โมน คืออะไร มีความสำคัญมากน้อยอย่างไรกับร่างกายของมนุษย์เรา