ผู้ป่วยติดเตียง
การดูแลสุขภาพ

ผู้ป่วยติดเตียง รับมืออย่างไรหากในครอบครัวมีสมาชิกในบ้านป่วย

หลายครอบครัวเผชิญกับปัญหา สมาชิกในบ้านป่วยจนถึงขั้นเป็น ผู้ป่วยติดเตียง สาเหตุที่สมาชิกบางคนในบ้านต้องกลายมาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเกิดจากหลายปัจจัย หลายสาเหตุด้วยกันไม่ได้มีแต่เฉพาะผู้ป่วยสูงอายุอัมพฤกษ์อัมพาตเท่านั้น

ผู้ป่วยติดเตียง รับมืออย่างไร

การดูแล ผู้ป่วยติดเตียง สำหรับคนในบ้าน ต้องวางแผนอย่างไร

แต่สาเหตุของการติดเตียงนั้นยังมาจากการเกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถทำงานได้ตามที่ควรจะเป็น อาทิ ผุ้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ การดูแลสุขภาพ ในชีวิตประจำวัน สำหรับสาเหตุของการติดเตียงเพราะอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยและการติดเตียงของสาเหตุของโรคต่าง ๆ ของผู้สูงอายุที่ส่งผลให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตนั้นก็มาจากโรคหลากหลายสาเหตุ อาทิโรคเส้นเลือดในสมองตีบ สมองขาดเลือด เส้นเลือดในสมองแตกเป็นต้น และไม่ว่าจะเป็นการติดเตียงด้วยสาเหตุใด สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงทุกคนนั้นก็ต้องมีวิธีเตรียมรับมือในการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร

ผู้ป่วยติดเตียง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันวางแผนดูแลในทุกมิติ ทั้งเรื่องรายได้ในครอบครัว จัดหาคนดูแลผู้ป่วย จัดการความเครียดของคนดูแล วิธี สังเกตตัวเองจากโรคเครียด สภาพแวดล้อมภายในบ้าสถานที่ดูแลเป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวม

วิธีเตรียมตัวเมื่อมีสมาชิกในบ้านป่วยติดเตียง

1.เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันภายในบ้าน มีสมาชิกเกิดมีอันต้องป่วยติดเตียงไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ สมาชิกในบ้านจะต้องทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับครอบครัวพอสมควร ดังนั้นการใช้เวลายอมรับ และทำใจจึงเป็นวิธีและขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก

ารดูแล ผู้ป่วยติดเตียง

2.แบ่งหน้าที่กันในครอบครัว เมื่อมีสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ติดเตียง ย่อมมีผลกระทบเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องรายได้ที่ขาดหายไปของตัวผู้ป่วยติดเตียงเองทั้งรายได้ของคนที่ต้องเสียสละดูแลผู้ป่วย ดังนั้นการวางแผนแบ่งหน้าที่กันในครอบครัว แบ่งความรับผิดชอบกันในครอบครัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนั้นหากสมาชิกที่เหลือในครอบครัวช่วยกันทำจะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องของสุขภาพกาย และจิตใจ