อาการสุราเป็นพิษ
ข่าวสุขภาพทั่วไป

อาการสุราเป็นพิษ ควรระวังทุกครั้งเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป

อาการสุราเป็นพิษ ทุกๆงานเลี้ยงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาทิสุราหรือเบียร์ เพื่อสร้างบรรยากาศความสนุกสนานให้ทุกคนร่วมสนุกมากขึ้นแต่ทั้งนี้การดื่มเครื่องดื่มดังกล่าวในปริมาณที่มากเกินไปในระยะเวลาที่รวดเร็วก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถขจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้ทันก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียมากมายจนถึงขั้น เกิดอาการสุราเป็นพิษ และในบางรายยังถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

อาการสุราเป็นพิษ

สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงเกิด อาการสุราเป็นพิษ

  • สาเหตุการเกิดอาการสุราเป็นพิษเนื่องจากเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ภายในเวลารวดเร็วในปริมาณที่มากเกินกว่าร่างกายจะรับไหวทำให้ตับไม่สามารถขับปริมาณสารพิษในแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายได้รับเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้มีแอลกอฮอล์อยู่ในกระแสเลือดอยู่ในระดับสูงส่งผลต่อ ระบบต่างๆในร่างกาย การดูแลสุขภาพ ในชีวิตประจำวัน โดยแต่ละบุคคลจะมีอาการเกิดขึ้นภายในระยะเวลาแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการดูดซึมและการระบาย สารพิษของแอลกอฮอล์กับร่างกายของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละคนก็มีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันนั่นเอง ปริมาณแอลกอฮอล์ที่อยู่ในกระแสเลือดที่ทำให้เกิดระดับ สุราเป็นพิษนั่นก็คือ 400Mg.%
  • อาการของสุราเป็นพิษก็จะมีอาการดังต่อไปนี้
อาการสุราเป็นพิษ ควรระวัง

พูดจาไม่รู้เรื่อง วิตกกังวล มีเรื่องรบกวนจิตใจ จิตใจเกิดอาการสับสนมีความสามารถในการทรงตัวลดลงทำให้เดินเซ บางรายจะเกิดอาการ ง่วงซึม และนอนนาน ทั้งหมดนี้เป็นอาการเมาเบื้องต้นแต่เมื่อมีอาการหนักขึ้นก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตลอดจนสามารถอาเจียนเป็นลิ่มเลือดๆส่งผลทำให้หายใจได้ช้าลงความดันโลหิตต่ำรวมถึงในบางรายยังสามารถทำให้หัวใจเต้นรัวเร็วกว่าปกติ ถ้ามีอาการหนักจะไม่รู้สึกตัวและไม่ตอบสนองได้ส่งผลทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนเกิดอาการชักและเสียชีวิตในที่สุด

  • ถ้าพบเจอผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะการสุราเป็นพิษเหลืองอาการเมาไม่ควรปล่อยให้อยู่ตามลำพังควรจะสังเกตอาการของผู้ที่มีอาการสุราเป็นพิษตลอดเวลาพยายามเรียกและปลุกให้มีสติไม่ควรปล่อยให้ผู้ ที่มีอาการสุราเป็นพิษนอนหลับควรให้นั่งถ้ามีสติควรให้ดื่มน้ำเปล่าเป็นจำนวนมากๆ ตลอดจนชขาดหมดสติไม่รู้สึกตัวควรจะให้ผู้ที่มีอาการสุราเป็นพิษอยู่ในท่านอนตะแคง แล้วสังเกตการหายใจ ว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 ชั่วโมงและพบว่ามีอาการอาเจียนเป็นเลือดให้เรียกรถพยาบาลทันทีเพราะเสียงอีกโรคหนึงได้จาก อาการของโรคไวรัสตับอักเสบ ที่ควรได้รับการรักษาด้วยแพทย์
อาการสุราเป็นพิษ - สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

เพราะความสามารถในการขับพิษสุราออกจากร่างกายของแต่ละคนมีต่างกันด้วยสภาวะทางร่างกายในแต่ละ เวลาก็อาจจะมีไม่เท่ากันในเมื่อสมัยยังมีอายุน้อยร่างกายจึงมีความแข็งแรงเหมาะการเล่น ufabet1688 มากกว่าในช่วงเวลาที่มีอายุมากขึ้นดังนั้นจึงควรประเมินว่าผู้มีอาการสุราเป็นพิษนั้นอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ ด้วย รวมถึงพยายามให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวไม่หมดสติก็จะทำให้ลดโอกาสการเสียชีวิตจากอาการสุราเป็นพิษได้