สาเหตุของโรคซึมเศร้า แล้วป้องกัน
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค

4 สาเหตุของโรคซึมเศร้า ที่พบในวัยรุ่น 2565 เกิดความเครียด ความกดดันในสังคม

สาเหตุของโรคซึมเศร้า ปัจจุบันน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักกับโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นโรคที่พรากชีวิตของหลายคนมาแล้ว ทว่าในอดีตสถิติของผู้ป่วยจะเกิดขึ้นกับวัยทำงาน วัยหนุ่มสาวมากกว่าวัยรุ่น การดูแลสุขภาพ แต่ในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ อาการดังกล่าวกับพบในวัยรุ่นมากขึ้น

สาเหตุของโรคซึมเศร้า


โดยมี 4 สาเหตุของโรคซึมเศร้า

  1. สารเคมีบางอย่างในสมองที่ผิดปกติ ปกติแล้วอาการของโรคซึมเศร้านั้น จะเกิดจากสารเคมี 3 ชนิดในสมองผลิตออกมาไม่สมดุลกัน คือ ซีโรโทนิน, โดพามีน, นอร์เอพิเนฟริน นั้นเอง โดยผู้ป่วยในกลุ่มนี้ จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ และต้องได้รับยาในการรักษา โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น และความใส่ใจมากที่สุด
  2. กรรมพันธุ์ หลายคนไม่เชื่อด้วยซ้ำไปว่าอาการดังกล่าวเชื่อมต่อกับสายกรรมพันธุ ซึ่งข้อนี้เกิดจากการสังเกตครบครัวหนึ่งทีมีลูกแฝดนั้นเอง และสรุปออกมาว่ากรรมพันธุ์มีผลมากถึง 80% และตอนนี้ ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ายีนตัวไหนที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า
  3. นิสัยของแต่ละคน ซึ่งเป็น สาเหตุของโรคซึมเศร้า ยอดนิยมากในวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นพอถึงจุดหนึ่ง ก็ต้องการมีสังคมและเพื่อน แล้วส่วนใหญ่ก็มักจะขาดความมั่นใจในตนเอง คิดในเชิงลบตลอด ฯลฯ จึงทำให้เครียดและมีอาการได้เช่นกันนั้นเอง
  4. สถานการณ์ หรือ สภาพแวดล้อมรอบตัว ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่วัยรุ่นกำลังเผชิญ หลัก ๆ การเรียนที่หนักเกินไป เกิดความเครียด ความกดดันในสังคม ครอบครัวที่มีการหย่าร้าง ฯลฯ
สาเหตุของโรคซึมเศร้า แล้วป้องกัน

รู้ สาเหตุของโรคซึมเศร้า แล้วป้องกัน ได้ยังไง

โดยโรคซึมเศร้าไม่ใช่อาการที่รักษาไม่ได้ ไม่ได้น่ากลัว และตนเองยังสามารถป้องกันตนเองได้เลย เพียงแค่หันมาสังเกตตนเอง ถ้ารู้ว่าอาการใช่โรคซึมเศร้าแล้ว ไม่ต้องกังวล การกังวล สถานการณ์ยิ่งแย่ลง ขั้นตอนที่ควรทำ ดังนี้

  1. ตั้งสติและประเมินอาการของตนเองอยู่ในระดับไหน สามารถทำแบบตอบถามในออนไลน์ได้ หรือ พบจิตแพทย์
  2. ใช้ยาในการรักษา หากเข้าพบแพทย์และทำการวินิจฉัย จะมีทางเลือกสำหรับอาการหนัก ทานยานั้นเอง
  3. ใช้จิตใจของตนเองบำบัด เป็นวิธีรักษาของบุคคลที่มีอาการเบื้องต้น โดยหา สาเหตุของโรคซึมเศร้า และเรียนรู้ไปกับเรื่องราวที่กระทบจิตใจเหล่านั้นเท่านั้นเอง