เข้าใจ (Gen Z) วัยรุ่นยุคใหม่
การดูแลสุขภาพ

มาทำความเข้าใจกับ (Gen Z) วัยรุ่นยุคใหม่ ในปี 2020 กันค่ะ

วัยรุ่นยุคใหม่ หรือ Generation Z คือ วัยรุ่นอายุ 18 ปีในยุคนี้ เป็น Gen ที่มีความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางสิทธิทางสังคม

นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมา การเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดในช่วงวัยรุ่นยุคนี้ คือ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเอง และมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก ประกอบกับเป็นวัยรุ่นที่มีความใจร้อน และมีความอดทนที่ลดต่ำลง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เราจะพบในกลุ่มวัยรุ่นที่เรียกว่าตัวเองว่า Generation Z หรือ Gen Z

 วัยรุ่นยุคใหม่

(Gen Z) หรือ วัยรุ่นยุคใหม่ คืออะไร มาดูกันค่ะ

ด้วยความเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น Gen Z จึงทำให้พวกเค้ามีความแตกต่างออกไปจากบุคคลคนใน Gen อื่น ๆ ผู้คนรอบข้างจึงต้องมีความเข้าใจในตัวของวัยรุ่น เพื่อลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมา “ครอบครัว” จึงเป็นสถานที่แห่งแรกที่ต้องเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะครอบครัว เปรียบเสมือนพื้นฐานของการใช้ชีวิตในสังคม

เริ่มทำความรู้จักกับวัยรุ่น Gen Z

วัยรุ่น Gen Z เป็นวัยที่ไม่ใช่วัยเด็ก และไม่ใช่วัยผู้ใหญ่ Gen Z จึงอยู่ในระดับวัยที่ไม่เด็กและไม่โตจนเกินไป หรืออยู่ในช่วงชีวิตที่ลองผิดลองถูกกับอะไรหลายๆ อย่างในชีวิต การลองผิดลองถูก จึงเกิดขึ้นกับวัยนี้ และทำให้เกิดผลที่ตามมาหลายอย่าง เช่น สิ่งที่ทำลงไปประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ จึงเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

หากสิ่งที่ลงมือทำเกิดล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ จึงเกิดเป็นภาพจำเหล่านี้ คือ ความเสียใจ และรู้สึกผิดหวังต่อตนเอง หรือเกิดเป็นความใจร้อน ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในช่วงวัยของการเจริญเติบโต คนรอบข้าง คนใกล้ตัว หรือคนในครอบครัวต้องมีความเข้าใจกับพฤติกรรมเหล่านี้ 

 วัยรุ่นยุคใหม่

ทำความรู้จักพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของวัย 18 หรือ Gen Z เกิดจากอะไรบ้าง

เกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) ที่ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม ซึ่งสมองส่วนนี้ในช่วงอายุ 18 ปี การเจริญเติบโตของสมองส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์ สมองส่วนหน้าจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่ในช่วงอายุ 25 ปี จึงไม่แปลกที่ Gen Z หรือวัยรุ่นวัย 18 ปี จะมีอารมณ์ร้อน ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย หรือไม่รับฟังความคิดของผู้อื่นนอกจากความคิดของตนเอง

วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของ Gen Z

  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน
    • การนอนที่ดีควรที่จะนอนประมาณ 8 -10 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ร่างกายพักผ่อน อย่างเต็มที่ ช่วยลดความหงุดหงิด และความเครียดลงได้
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
    • รับประทานอาหารแบบ 2:1:1 คือ ผัก 2 ส่วน เนื้อสัตว์ 1 ส่วน และข้าว 1 ส่วน
  • การออกกำลังกาย
    • ควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์

สิ่งสำคัญที่สุดของการเติบโตขึ้นมาอย่างมี “ประสิทธิภาพ” คือ ความเข้าใจของครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะให้วัยรุ่นเหล่านี้เติบโตขึ้นมา และโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

ถ้าหากคุณอยาก ดูแลสุขภาพ อย่าลืมติดตาม ข้อมูลการป้องกันโรค และการ ผิวหน้า และการดูแลผิวในยุคมนุษย์หน้ากาก