ปัญหาหลังแอ่น
การดูแลสุขภาพ

ปัญหาหลังแอ่น กับการออกกำลังกายลดภาวะหลังแอ่นเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ

ปัญหาหลังแอ่น ภาวะหลังแอ่น (Lumbar Hyperlordosis)  เป็นภาวะที่กระดูกสันหลังส่วนของหลังส่วนบนมีการค่อมลง และกระดูกสันหลังส่วนล่างแอ่นเข้าไปด้านหน้าลำตัว  ทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังส่วนล่างหรือส่วน Lumbar มีส่วนโค้งเพิ่มขึ้น จะเห็นชัดในกรณีที่บุคคลที่มีภาวะนี้มักจะเป็นคนที่มีสะโพกใหญ่สะโพกงอนเดินบนรองเท้าส้นสูงเป็นประจำคนที่ต้องนั่งขับรถนานๆ หรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน BMI เท่ากับ 23 ขึ้นไปมีโอกาสที่จะเสี่ยงภาวะหลังแอ่นเช่นกันแต่บางครั้งผู้ที่มีปัญหาหลังแอ่นจะมีปัญหาเรื่องการออกกำลังกายแล้วเจ็บช่วง Lower Back Pain อยู่บ่อยครั้ง ถ้าเลือกโปรแกรมการออกกำลังกายไม่เหมาะสมกับสรีรวิทยาที่ควรเป็นจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บซ้ำจุดเดิมอีก ปัญหาหลังแอ่น ควรออกกำลังกายแบบไหนดีถึงจะเหมาะสม เมื่อหลังแอ่นมากเกินไป กระดูกสันหลังส่วนของเชิงกราน (Pelvic Bone) จะมีลักษณะหมุนเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่าปกติที่เรียกกันว่า Anterior Pelvic Tilt  (เชิงกรานคว่ำลง) นั่นก็แปลว่ากล้ามเนื้อในมัดแถวนั้นก็มีทั้งตึงทั้งหย่อนเช่นเดียวกันกล้ามเนื้อในส่วน Erector  Spinae กับ Iliopsoas จะตึงปวดส่วนกล้ามเนื้อที่หย่อน เช่น Gluteus Maximus, Hamstring และ Abdominal Muscle จะต้องออกกำลังกายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ก่อนจะเริ่มออกกำลังกายสำหรับคนที่มีปัญหาหลังแอ่นจะต้องค่อยๆ ปรับท่าทาง (Posture) ที่ไม่เหมาะสมก่อนแล้วเริ่มออกกำลังกายกล้ามเนื้อพวก Core  Stabilize  Exercise  เพิ่มความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อ ดังนี้ Abdominal Muscle  : การออกกำลังกายในคนที่หลังแอ่น จะต้องเพิ่ม Stability  หรือความมั่นคงให้กับกล้ามเนื้อท้องตัวอย่างท่าที่ควรฝึก เช่น  Plank ควรทำเท่าที่ไหวสัก 20 วินาที – 2 นาที เพื่อป้องกันหลังแอ่นเนื่องจากทำค้างแบบ Isometric […]

อาการปวดหลัง
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค

อาการปวดหลัง สาเหตุหลัก ๆ ส่วนมากจะเกิดจากพฤติกรรมของคน

อาการปวดหลัง พบเจอว่าในคนจำนวนมากจะปวดหลังมากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปในหนึ่งปี ซึ่งสาเหตุหลักๆส่วนมากจะเกิดจากพฤติกรรมของคน อริยาบถต่างๆ การออกกำลังกาย ดังนั้นอาการปวดหลังเหล่านี้จึงถือว่าไม่ร้ายแรงมากนักสามารถจะรักษาได้เบื้องต้น  และเรามารู้สาเหตุหลักๆของอาการปวดหลัง ซึ่งในบางสาเหตุรักษาหายได้ง่ายๆโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โรค อาการปวดหลัง เกิดจากสาเหตุอะไรรักษาได้ด้วยวิธีไหน เส้นเอ็นบนหลัง กล้ามเนื้อบนหลัง เส้นประสาทบนหลัง กระดูกสันหลัง สาเหตุมาจากอาการผิดปกติของไต อาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดจากไต ก็จะมีอาการต่างๆจากไตเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น มีอาการติดเชื้อที่กรวยไต หรือนิ่วในไตทำให้ปัสสาวะมีสีเข้มหรือมีเลือดปนออกมา อาการต่างๆเหล่านี้จะมีผลทำให้ปวดหลัง ดังนั้นไม่ต้องรอ ควรจะรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุด อาการปวดหลัง ต่างๆที่เกิดจาก เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นประสาท หรือกระดูกสันหลัง พวกนี้ อาจจะเกิดจากการที่มีอริยาบถบางอย่างนานเกินไป เช่นว่า นั่งทำงานๆ ยืนนานๆ หรือเดินนาน หรือการออกกำลังกายหนักจนมีผลกระทบทำให้ปวดหลัง ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ให้มีการขยับๆ ปรับเปลี่ยนท่าบ้าง จะช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย และยังดีต่อเนื้องานต่างๆที่กำลังทำขณะนั้นด้วย จากที่กล่าวไปแล้วในเรื่องอาการปวดที่เกิดจากไต ที่ต้องรีบไปพบแพทย์นั้น ยังมีสาเหตุอื่นๆที่สามารถจะรับประทานยาได้เอง จำพวก ยาแก้ปวด ซึ่งควรทานครั้งละ 1 เม็ด ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง […]

ภาวะไขมันในเลือดสูง
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค

รู้ทัน ภาวะไขมันในเลือดสูง และเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาวะไขมันในเลือดสูง ในปัจจุบันพบว่าประชากรไทยร้อยละกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มีภาวะของไขมันในลือดสูง และเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นความผิดปกติของผนังเส้นเลือดซึ่งเกิดจากมีระดับโคเลสเตอรอลสะสมสูง และมักจะพบเจอในบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วัยเด็กขึ้นไปเลยทีเดียว ภาวะไขมันในเลือดสูง ที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม มีสาเหตุมากจากอะไรบ้าง                               เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวต่างๆ มักจะตรวจพบในภายหลังซึ่งเป็นผลพวงมาจากการไม่ใส่ใจ เคร่งครัด ในการดูแลตัวเอง ไม่รับประทานยาตามแพทย์สั่ง อย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคไต หรือยาบางชนิด เกิดจากพันธุกรรม ซึ่งมีประวัติพบเจอภาวะไขมันในเลือดสูงจากบิดาหรือมารดาและถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหรือหลาน ควรจะได้รับการตรวจอย่างละเอียด หากพบว่าระดับโคเลสเตอรอลสูง เกินกว่า 700 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จำเป็นจะต้องได้รับการรักษา เพื่อป้องกันเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ นั่นอาจจะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ พฤติกรรมการบริโภคในแบบผิดๆ หรือชอบรับประทานอาหารทอด เนื้อติดมัน อาหารเร่งด่วน เหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่มีไขมันสูง รวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และละเลยการออกกำลังกาย ผู้ที่มีภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือโรคไขมันในเลือดสูงในระยะเริ่มแรกจะไม่ได้แสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน เพียงแต่เป็นผลข้างเคียงจากโรคประจำตัวซึ่งถ้ามีการรักษาต่อเนื่องก็จะตรวจพบได้ง่าย แต่หากไม่ได้รับการตรวจเช็คเพียงและปล่อยไว้เนิ่นนาน จะมีผลทำให้ไขมันสะสมตามผนังหลอดเลือดและอุดตันตามมา จนเกิดเป็นโรคหลอดเลือดตีบ เส้นเลือดสมองตีบ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิต การรักษาโรคไขมันในเลือดสูง นอกจากจะต้องได้รับยาตามแพทย์สั่งแล้วจะต้องใส่ใจ และเคร่งครัด ไปรับการตรวจเลือดตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง ห้ามหยุดยาหรือเข้าข้างตัวเองว่าหายแล้วโดยเด็ดขาด และในการรักษาอีกทางคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร ลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกไขมันสูง ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลม […]

เสริมสร้างจิตใจ
การดูแลสุขภาพ

การจัดดอกไม้ง่ายๆ ในบ้านช่วยเสริมสร้างจิตใจ ให้เบิกบาน

เสริมสร้างจิตใจ และการมีจิตใจที่เบิกบานผ่อนคลายจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้น  คุณควรหากิจกรรมทำในยามว่างเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อน คลายความกังวลต่างๆ เช่น การเดินในสวนสาธารณะ การฟังเพลงที่คุณชอบ การทำอาหาร และวันนี้เรามีกิจกรรมง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ที่บ้าน  อีกทั้งเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยาก นั่นคือ การจัดดอกไม้  การประดับตกแต่งบ้านด้วยการจัดดอกไม้ใส่แจกันจะเพิ่มความสดชื่น สดใส และเบิกบ้านให้บ้านและจิตใจคุณอีกด้วย  เรามาดูแบบการจัดดอกไม้ง่ายๆ แบบฟรีสไตล์ กันเลย เสริมสร้างจิตใจ หรือผ่อนคลายความกังวลต่างๆ ด้วยการจัดดอกไม้ง่าย ๆ ดังนี้ การจัดดอกไม้แบบเรียบง่าย  เพียงคุณมีขวดโหลแก้วเก่าที่ไม่ใช้แล้วนำมาเป็นแจกัน  แล้วปักดอกไม้สีชมพูสดใสเป็นศูนย์กลางและแซมด้วยกิ่งไม้ให้สวยงาม แค่นี้คุณก็จะได้แจกันดอกไม้สวยๆ อ่อนหวานมาวางบนโต๊ะรับแขก  ระหว่างการจัดดอกไม้จิตใจของคุณจะจดจ่ออยู่กับดอกไม้เหมือนได้ทำสมาธิช่วยให้จิตใจคุณสงบนิ่งอย่างแน่นอน ดอกไม้สีเหลืองสื่อถึงความสุขและความอบอุ่นต่อจิตใจ  หากในยามเช้าคุณตื่นนอนขึ้นมาพร้อมดอกไม้สีเหลืองจะทำให้จิตใจของคุณรู้สึกเบิกบาน ร่าเริง และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง  การจัดดอกไม้ทรงสูงไล่ระดับแบบนี้ทำได้ง่ายนิดเดียว ให้คุณเตรียมแจกันเป็นเหยือกแก้วขนาดกลาง ดอกไม้สีเหลืองก้านแข็งและจัดใส่แจกันด้วยการตัดก้านดอกไม้ให้มีขนาดลดหลั่นกันไปและจัดให้เป็นพุ่มสวย       การจัดดอกไม้บางประเภทเน้นที่ตัวดอกไม้เพียงอย่างเดียว เพราะกลีบดอกมีความคงทน สีสันสวยงาม เพียงคุณเลาะก้านออกให้หมดเหลือเพียงตัวดอกแล้วนำมาวางลงบนชามที่มีลวดลายสวยงาม แค่นี้คุณก็จะมีแจกันดอกไม้เก๋ๆ วางบนโต๊ะอาหาร  สีสันจากดอกไม้ช่วยดึงดูดอาหารของคุณให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นส่งผลต่อจิตใจช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร ทำให้เป็นมื้ออาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อจิตใจและสุขภาพของคุณ เห็นถึงประโยชน์จากการจัดดอกไม้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเองหรือยังค่ะ ว่ามีประโยชน์แค่ไหนต่อจิตใจของคุณแค่ไหน ฝากกดติดตามเคล็ดลับสุขภาพข่าวสารและบทความเทคนิคการผ่อนคลายเพื่อคลายโรคความเครียด เพื่อสุขภาพที่ดี

เคล็ดลับการนอน
การดูแลสุขภาพ

เคล็ดลับการนอน อย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับคนหลับยาก

เคล็ดลับการนอน หรือการนอนเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับร่างกาย แต่ละวันร่ายกายของคนเราต้องการการนอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและปรับการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ แต่การเข้านอนให้หลับสนิทตามที่ต้องการนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนทุกคน เพราะการอาการนอนไม่หลับกลายมาเป็นปัญหารบกวนสุขภาพของผู้คนส่วนใหญ่ของโลกในปัจจุบัน ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและต้องเผชิญกับภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการผลิฮอร์โมนที่ถูกรบกวน ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อสุขภาพที่ดี เราควรดูแลกันอย่างไรเพื่อให้การนอนเป็นเรื่องง่าย 6 เคล็ดลับการนอน เพื่อสุขภาพที่ดี เราควรดูแลกันอย่างไร 1. ออกไปรับแสงในช่วงเวลากลางวันให้มากขึ้น เพราะแสงแดดจะช่วยปรับนาฬิกาชีวิต ช่วยให้ตื่นตัวในเวลากลางวันและรู้สึกสงบลงได้มากกว่าในเวลากลางคืน และแน่นอนว่าตัวนาฬิกาชีวิตที่คงที่นี้จะช่วยให้เราสามารถเข้านอนได้ง่ายขึ้นในเวลากลางคืนนั่นเอง 2. ลดการเผชิญแสงสีฟ้าในช่วงเย็นและก่อนเข้านอน เพราะแสงสีฟ้ามีคุณสมบัติคล้ายแสงแดด และเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายใช้ความคิดเหมือนในช่วงกลางวัน และนี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การนอนของเราเป็นไปได้ยากขึ้น และกระทบกับสุขภาพในท้ายที่สุด 3. หลีกเลี่ยงการรับคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายในช่วงเย็นถึงก่อนนอน เพราะตัวคาเฟอีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของประสาทส่วนกลาง กระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดโลหิตเร็วขึ้น ทำให้ร่างกายตื่นตัวจนนำไปสู่ปัญหาที่ว่าจะทำให้การนอนถูกรบกวน และนอนหลับยากขึ้น หากเป็นไปได้ก็ควรดื่มเครื่องดื่มอย่างกาแฟในช่วงเช้าหรือบ่ายของวันจะดีกว่า 4. ลองลดหรือเลิกการงีบหลับระหว่างวันลง เพราะการงีบหลับระหว่างวันอาจรบกวนความรู้สึกง่วงนอนในช่วงสิ้นวัน และทำให้การนอนเป็นไปได้ยากขึ้น คุณภาพการนอนแย่ลง 5. ลองกำหนดเวลาตื่นนอนและเวลาเข้านอนให้เป็นเวลา เพราะการทำพฤติกรรมให้เป็นกิจวัตรจะช่วยตั้งนาฬิกาให้กับร่างกายและจะทำให้การตื่นนอน-การเข้านอนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลย และนั่นจะทำให้การเข้านอนกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น 6. ลองใช้อาหารเสริมจากเมลาโทนินดูบ้าง เมลาโทนินเป็นสารที่หลั่งเพื่อให้ร่างกายรู้สึกง่วงและเข้านอนได้ง่ายขึ้น การเพิ่มเมลาโทนินให้กับร่างกายจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่จะช่วยให้การนอนกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนของเราได้อีกด้วย แต่วิธีนี้จำเป็นต้องศึกษาขนาดและปริมาณการใช้ให้พอเหมาะกับตัวเองด้วย การนอนไม่หลับนั้นไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นลอย ๆ แต่มีสาเหตุที่มา หากเราหาและขจัดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและรบกวนการนอนออกไปได้ก็จะทำให้การเข้านอนเป็นเรื่องง่าย ของเคล็ดลับสุขภาพในช่วยรักษาสุขภาพกายและจิตให้แข็งแรงมากขึ้น บทความที่น่าสนใจการนอนหลับ สำคัญแค่ไหน […]

แอลกอฮอล์แตกกต่างกันอย่างไร
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค รู้เรื่องยา

มาทำความรู้จัก เอทิล vs เมทิล แอลกอฮอล์ กับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 แอลกอฮอล์ กับข่าวการระบาดของไวรัสโควิด-19 กลับมาอีกแล้วหลังจากที่ประเทศไทยห่างหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้มายาวนานกว่า 100 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจเกิดการระบาดซ้ำขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เราจึงต้องเข้มงวดกับการป้องกันตัวอย่างให้การ์ดตกอยู่เสมอ และหนึ่งในไอเท็มจำเป็นสำหรับการป้องกันสุขภาพของเราจากการติดเชื้อไวรัสตัวนี้ก็คงหนีไม่พ้นเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol) และ เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) หรือ เมทานอล (Methanol)ทำความสะอาด แต่รู้หรือไม่ว่าแอลกอฮอล์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดนั้นไม่ใช่ทุกชนิดจะถูกนำมาใช้ล้างมือ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อได้ เพราะยังมีแอลกอฮอล์บางชนิดที่เป็นพิษต่อร่างกายด้วย แอลกอฮอล์ 2 ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์และ เมทิลแอลกอฮอล์ มีการใช้แตกต่างกันอย่างไร ปัจจุบันมีแอลกอฮอล์ที่นิยมวางขายอยู่ในตลาดอยู่ 2 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol) และ เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) หรือ เมทานอล (Methanol) เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือ เอทานอล (Ethanol) เป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักสารอย่างแป้งและน้ำตาลแล้วนำมากลั่นให้กลายเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธ์ […]

การดูแลสุขภาพวัย 40
การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย

การดูแลสุขภาพวัย 40 ด้วยท่าการออกกำลังกายง่ายๆ ได้สุขภาพดี

การดูแลสุขภาพวัย 40 หรือคนที่เข้าสู่วัยกลางคน และบางคนเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้ว ร่างกายจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยมีการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วก็จะเริ่มเชื่องช้าหรือเริ่มมีอาการเหนื่อยง่าย ผิวหนังเริ่มมีริ้วรอย ซึ่งเมื่อเริ่มเข้าสู่วัย 40 แล้ว การดูแลสุขภาพ อาหารการกิน หรือการออกกำลังกายก็ต้องให้เป็นไปตามความเหมาะสมสำหรับคนวัย 40 นั่นเอง การดูแลสุขภาพวัย 40 ที่สามรถทำเองได้ง่าย ๆ ปลอดภัยด้วย โยคะ เป็นการออกกำลังกายสำหรับคนวัย 40 ที่สามารถหลีกเลี่ยงและลดการบาดเจ็บ ของร่างกายได้ดี หรือเป็นการออกกำลัยที่ไม่หนักมากเกินไป เป็นเพียงการยืดกล้ามเนื้อการจัดระเบียบร่างกาย และยังสามารถลดความอ้วนได้อีกด้วย ดังนั้นถือว่าโยคะเป็นที่นิยมมากสำหรับคนวัย 40 ที่จะหันมาเริ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี การเดินออกกำลังกาย อย่างที่กล่าวไว้แต่แรกว่าพอเริ่มเข้าวัย 40 สภาพร่างกายเริ่มไม่แข็งแรงเหมือน คนวัยหนุ่มๆสาวๆ ดังนั้นการออกกำลังกายก็ต้องคำนึงถึงร่างกายเป็นสำคัญ การเดินออกกำลังกายในวัย 40 คือการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกระตุ้นการสร้างกระดูกของคนวัย 40 ในแบบที่ไม่หนักจนเกินไป และเมื่อมีการออกกำลังกายได้เสียเหงื่อก็เหมือนเป็นการช่วยให้ร่างกายได้ฟื้นฟูสภาพผิว สามารถลดริ้วรอยตามวัยได้อีกด้วย การว่ายน้ำ ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการออกกำลังกายและเคล็ดลับสุขภาพที่เหมาะสำหรับคนวัย 40 ด้วยเช่นกัน นับได้ว่าเป็นการได้ออกกำลังกายที่ได้ครบทุกสัดส่วน ตามที่เรารู้กัน ว่าการว่ายน้ำจะช่วยในเรื่องของการกระชับกล้ามเนื้อ สามารถลดความอ้วนได้ และช่วยในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ แต่ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น […]

การนอนหลับ
การดูแลสุขภาพ ข่าวสุขภาพทั่วไป

การนอนหลับ สำคัญแค่ไหน ทำไมต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

การนอนหลับ คนเราให้ความสำคัญกับการพักผ่อนน้อยลงไปมาก อาจเพราะเหตุปัจจัยบางอย่าง สิ่งเร้าภายนอก หรืออาจหมายรวมถึงภาระหน้าที่และกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่มากนัก เมื่อเกิดการละเลยหรือเริ่มเห็นว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นที่สำคัญกว่าการพักผ่อน ก็ทำให้ใส่ใจในการนอนน้อยลง และจะหันมาใส่ใจการนอนอีกครั้งก็ตอนที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือน ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของร่างกาย การนอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มที่ เหตุผลที่เด็กและวัยเจริญเติบโตต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะว่าจะช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างปกติ สมองปลอดโปร่ง สามารถเรียนรู้และจดจำได้อย่างแม่นยำ เติบโตไปตามช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนอนหลับไม่ใช่เพียงนอนธรรมดาเท่านั้น แต่หมายถึงการนอนหลับให้ครบ 7 – 8  ชั่วโมง และเป็นการนอนหลับที่หลับสนิทเพื่อให้เป็นการพักผ่อนที่เพียงพอและเต็มที่ เป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพักผ่อนคือ ช่วง 22.00น. และตื่นตอนเช้า จะเป็นการนอนหลับพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบและเป็นไปตามนาฬิกาชีวิตมากที่สุดนั่นเอง เช่นเดียวกัน หากนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลให้ร่างกายมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ลดลง ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามากพอ เพราะว่ามีความง่วงเข้ามาเป็นสิ่งเร้า สมาธิสั้น ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมลง หากสะสมไปเรื่อยๆ และเพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้เบลอและสมองไม่ทำงาน รวมไปถึงร่างกายอ่อนล้า ไม่สดชื่น ไม่กระปรี้กระเปร่าอีกด้วย ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียด การคิดมาก จนทำให้เกิดเป็นความกระวนกระวาย วิตกกังวล ก็เป็นสาเหตุให้นอนไม่หลับ นอนไม่พอได้ รวมถึงอาหารการกิน พฤติกรรมในการใช้ชีวิต […]

การพักผ่อน
การดูแลสุขภาพ

การพักผ่อน ยังไงให้ดีต่อใจ เยียวยาหัวใจและสุขภาพ

การพักผ่อน สำคัญมากหลังจากการทำงาน เรียน หรือเจอเหตุการณ์ที่มักจะบั่นทอนหัวใจ จนทำให้เรารู้สึกแย่ ไม่มีความสุข เกิดขึ้นได้ตลอดการพักผ่อนเป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจให้ตัวเราได้รู้สึกดีและหายเครียดได้ โดยการพักผ่อนไม่ได้สำคัญเพียงแค่คนที่รู้สึกไม่ดีเท่านั้น มนุษย์เราทุกคนต้องการเวลาในการพักผ่อนด้วยกันทั้งนั้น การพักผ่อน 6 อย่างที่จะส่งผลดีทั้งร่างกายและจิตใจ การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลายๆคนชอบและรักในการกินมาก ในการพักผ่อนของหลายคนจึงเป็นการรับประทานเมนูโปรด แต่อย่าลืมที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วยนะ การดูหนัง ฟังเพลง ใครหลายๆคนมักจะเลือกการดูหนังในการผ่อนคลายความเครียด หรือพักผ่อน ซึ่งหนังที่ควรดู ควรจะเป็นประเภทตลก สนุกสนาน ไม่ควรทำให้เครียดหรือบีบคั้นหัวใจเกินไป หรือหลายคนก็เลือกการฟังเพลงในการผ่อนคลาย ซึ่งเพลงที่เหมาะกับการพักผ่อนก็เป็นแนวสบาย ผ่อนคลาย ดนตรีไม่หนักจนเกินไป ท่องเที่ยว เป็นอีกวิธีที่สามารถช่วยเยียวยาจิตใจเราให้ดีขึ้นได้ดี ให้เราเปิดโลกใหม่ ได้พบผู้คน สถานที่ใหม่ บรรยากาศที่ดี ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่ไกลก็ได้ แค่พาตัวเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆก็จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ การช้อปปิ้ง ไม่ใช่เฉพาะสาวๆที่จะช้อปปิ้งแล้วคลายเครียด ผู้ชายหลายๆคนก็เลือกการช้อปปิ้ง เลือกซื้อของใช้ ในการพักผ่อนอีกด้วย การช้อปปิ้งไม่ใช่แค่สินค้าประเภทเสื้อผ้า หรือของจุกจิกเท่านั้น ยังหมายถึงของใช้ วัตถุดิบในการทำอาหารต่าง หรืออื่นๆอีกด้วย การนอนหลับ เมื่อเราเหนื่อยล้า เพลีย แค่เราได้หลับตาลง ได้นอนหลับ […]

โรคความเครียด
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค

เทคนิคการผ่อนคลายเพื่อคลายโรคความเครียด เพื่อสุขภาพที่ดี

โรคความเครียด ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันความเครียดเรื้อรังเป็นเรื่องปกติ แต่จิตใจและร่างกายของคุณก็มีค่าใช้จ่ายสูง เรียนรู้ที่จะรับรู้ความเครียดที่ท่วมท้นและคุณจะทำอะไรได้บ้าง ความเครียดเป็นวิธีที่ร่างกายของคุณตอบสนองต่อความต้องการหรือภัยคุกคามใด ๆ เมื่อคุณรู้สึกได้ถึงอันตรายไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือในจินตนาการ – การป้องกันของร่างกายจะเตะเข้าเกียร์สูงในกระบวนการอัตโนมัติที่รวดเร็วซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยา“ การต่อสู้หรือการบิน” หรือ“ การตอบสนองต่อความเครียด” เรียนรู้ที่จะรับรู้ โรคความเครียด ที่ท่วมท้นและคุณจะทำอะไรได้บ้าง…? การตอบสนองต่อความเครียดเป็นวิธีที่ร่างกายปกป้องคุณ เมื่อทำงานอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณมีสมาธิมีพลังและตื่นตัว ในสถานการณ์ฉุกเฉินความเครียดสามารถช่วยชีวิตคุณได้เช่นทำให้คุณมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในการปกป้องตัวเองเช่นหรือกระตุ้นให้คุณเหยียบเบรกเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางรถยนต์ ความเครียดยังช่วยให้คุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณไม่ต้องใช้เท้าในระหว่างการนำเสนอในที่ทำงานเพิ่มสมาธิเมื่อคุณพยายามโยนโทษที่ชนะเกมหรือผลักดันให้คุณตั้งใจเรียนเพื่อทำข้อสอบเมื่อคุณไม่ต้องการดูทีวี แต่เมื่อไม่ถึงจุดหนึ่งความเครียดจะไม่เป็นประโยชน์และเริ่มก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพอารมณ์ผลผลิตความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของคุณ หากคุณพบว่าตัวเองรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและวิตกกังวลบ่อยครั้งถึงเวลาที่ต้องดำเนินการเพื่อทำให้ระบบประสาทของคุณกลับมาสมดุล คุณสามารถป้องกันตัวเองและการป้องกันโรคในการปรับปรุงวิธีคิดและความรู้สึกได้โดยเรียนรู้วิธีรับรู้สัญญาณและอาการของความเครียดเรื้อรังและทำตามขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตราย ผลของความเครียดเรื้อรัง ระบบประสาทของคุณยังแยกแยะภัยคุกคามทางอารมณ์และร่างกายได้ไม่ดีนัก หากคุณเครียดมากกับการโต้เถียงกับเพื่อนกำหนดส่งงานหรือเงินจำนวนมากร่างกายของคุณจะตอบสนองอย่างรุนแรงราวกับว่าคุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นชีวิตหรือความตายอย่างแท้จริง และยิ่งระบบความเครียดฉุกเฉินของคุณถูกเปิดใช้งานมากเท่าไหร่ระบบก็จะเริ่มทำงานได้ง่ายขึ้นเท่านั้นทำให้การปิดเครื่องทำได้ยากขึ้น หากคุณมีแนวโน้มที่จะเครียดบ่อยๆเช่นเดียวกับพวกเราหลายคนในโลกที่มีความต้องการในปัจจุบันร่างกายของคุณอาจอยู่ในสภาวะเครียดเกือบตลอดเวลา และนั่นอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ความเครียดเรื้อรังรบกวนเกือบทุกระบบในร่างกายของคุณ สามารถยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันของคุณทำให้ระบบย่อยอาหารและระบบสืบพันธุ์ของคุณแย่ลงเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองและเร่งกระบวนการชรา มันยังสามารถย้อนสมองทำให้คุณเสี่ยงต่อความวิตกกังวลซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ ติดตามเว็บไซต์ เคล็ดลับสุขภาพ