ฮอร์โมน
การดูแลสุขภาพ

ฮอร์โมน คืออะไร มีความสำคัญมากน้อยอย่างไรกับร่างกายของมนุษย์เรา

ร่างกายของมนุษย์เราจะมีสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่า ฮอร์โมน ที่ทำให้ร่างกายของเรามีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านอารมณ์และทางด้านร่างกายของเรา โดยปกติแล้วผู้หญิงจะมีความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนที่ทำให้ทั้งร่างกายและอารมณ์เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ฮอร์โมนผิดปกติ เช่น ในช่วงก่อนหลังการมีประจำเดือน เป็นต้น ทว่าผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศชายที่ผิดปกติได้เช่นกัน เช่นรู้สึกไม่มีอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น ทั้งนี้เรามารู้จักกับฮอร์โมนในร่างกายให้มากขึ้นกันดีกว่า ฮอร์โมน ในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสำคัญที่เราควรรู้ กลุ่มฮอร์โมนแห่งความสุข กลุ่มฮอร์โมนความเครียด และกลุ่มฮอร์โมนเพศ ในกลุ่มฮอร์โมนแห่งความสุข ได้แก่ เอ็นโดรฟิน (Endorphin) สารที่สร้างความสุข ทำให้เรารู้สึกมีความสุข, โดพามีน (Dopamine) สารที่ทำให้เรารูสึกยินดี มีความสุข, และเซโรโทนิน (Serotonin) สารที่ช่วยลดความเครียด ซึ่งฮอร์โมนทั้งสามตัวนี้สามารถสร้างได้จากการออกกำลังกาย การทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุข หรือกระทั่งการมีเพศสัมพันธ์จนถึงจุดสุดยอดก็ช่วยสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาได้ด้วยเช่นกัน ในกลุ่มต่อไปกลุ่มฮอร์โมนความเครียด ซึ่งตรงข้ามกับฮอร์โมนแห่งความสุขโดยสิ้นเชิง เพราะฮอร์โมนเหล่านี้หากไม่สมดุลจะทำให้ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเหล่านี้ออกมา เช่น คอร์ติซอล (Cortisol) ฮอร์โมนตัวนี้จะอยู่ที่ไตของเราเมื่อเรามีความเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนตัวนี้ออกมาสร้างสารต่าง ๆ เช่นน้ำตาลเพื่อลดความดัน และสิ่งผิดปกติจากความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย สามารถเพิ่มฮอร์โมนตัวนี้ได้ด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นเอง ฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเวลาที่เครียดต่อมาคือ อะดรีนาลีน (Adrenaline) สารที่สร้างขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้เตรียมพร้อมกับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นฮอร์โมนที่ทำให้หัวใจทำงานเต็มที่มากขึ้นเพื่อรับกับสถานการณ์ที่เร่งด่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ไม่ควรให้ร่างกายมีความเครียดจนสร้างอะดรีนาลีนมากเกินไปเพราะหัวใจจะบีบมากเกินและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ […]