การพัฒนาสมองลูกน้อยอายุก่อน 1 ขวบ
การดูแลสุขภาพ

4 แนวทางสำหรับ การพัฒนาสมองลูกน้อยอายุก่อน 1 ขวบ ให้สมบูรณ์ที่สุด

        ซึ่งหลายคนได้เคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว ในส่วนของการพัฒนาลูกน้อยนั้น การพัฒนาสมองลูกน้อยอายุก่อน 1 ขวบ เด็กจะมีการพัฒนาสมองไวในช่วงเด็กเล็ก ๆ ดังนั้นคุณแม่หลายคนพยายามที่จะศึกษาวิธีการ แนวทาง หลักการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการของสมองที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งบางคนก็มองไกลตัวจนเกินไป ดังนั้นในบทความนี้จะมาพูดถึง การพัฒนาสมองของลูกน้อยด้วยสิ่งง่าย ๆ กันเลย การพัฒนาสมองลูกน้อยอายุก่อน 1 ขวบ 4 อย่าง ที่คุณแม่สามารถทำให้ลูกน้อยแล้วดี การดื่มน้ำนมของแม่ ซึ่งทางการแพทย์เองมีการวิจัยออกมาแล้ว น้ำนมของแม่นั้นเป็นแหล่งที่มีสารอาหารจำเป็นมาก ๆ สำหรับการพัฒนาสมองของลูกน้อยรวมไปถึงร่างกายจะส่งเสริมให้เจริญเติบโตได้สมวัย สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง แม่ต้องเข้าใจในเสียงที่ลูกน้อยเปล่งออกมา บางครั้งจะสังเกตไหมว่าเด็กน้อย ๆ ก่อน 1 ขวบ จะพยายามสื่อสารกับคุณแม่ผ่านการร้องไห้ การชูมือ ซึ่งนั้นคุณแม่ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วพยายามที่จะสื่อสารกับลูกน้อย ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสมองลูกน้อย ที่ต้องเน้นที่คุณแม่ต้องเอาใจใส่มาก ๆ การกอดและการอุ้มลูกน้อย ซึ่งบางคนคิดว่าเด็กทารกรับสัมผัสไม่ได้ แต่ความจริงนั้น เด็กเล็กสามารถรับสัมผัสที่พ่อแม่ให้ลูกได้ ดังนั้นต้องค่อยกอดและอุ้มให้ทารกรู้สึกว่าปลอดภัย ก็จะมีการพัฒนาสมองลูกน้อยต่อไปนั้นเอง รวมไปถึงยังเป็น เคล็ดลับสุขภาพ การสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ต้องสร้างวินัยให้ลูกน้อยตั้งแต่เด็ก บางคนสงสัย เด็กไม่ถึง 1 […]