Reverse Diet
อาหารเพื่อสุขภาพ

ถ้าระบบเผาผลาญพัง! เราจะ Reverse Diet ยังไงให้ร่างกายปลอดภัยที่สุดและรูปร่างดูดี

Reverse Diet ทานอาหารแบบReverse Dietจะเสี่ยง (Yo-Yo Effect) ต่อสุขภาพไหม  หรือปัญหาเรื่องปัญหาระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกายเนื่องมาจาก “การกินน้อย”  ทำให้การเผาผลาญลดลง และกินแบบนี้สุขภาพจะพังเร็วกว่าเดิมไหม เรามาทำความเข้าใจ การทานอาหารแบบ Reverse Diet  ว่ามีผลต่อสุขภาพของเรายังไง ก่อนอื่นต้องเข้าใจคำนิยามของ Reverse Diet ก่อนมันคือการฟื้นฟูระบบการเผาผลาญอาหารหลังจากเราเข้าคอร์สลดน้ำหนัก ออกกำลังกายลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ หรือปรับโภชนาการแบบ Weight Loss มาสักระยะหนึ่งของสุขภาพแล้ว ซึ่งการลดแบบเคร่งครัดตั้งแต่เริ่มจะทำให้การเผาผลาญทำงานต่ำลง เนื่องจากการได้รับแคลอรีน้อยลงส่งผลทำให้สุขภาพมีโอกาสกลับมามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จึงต้องมีการฟื้นฟูระบบการเผาผลาญอาหารเพื่อให้สามารถกลับมาทานได้ตามปกติโดยไม่หักดิบ และให้สุขภาพอยู่ตัวมากที่สุด  สุขภาพของแต่ละคนมีอัตราการเผาผลาญแต่ละคนไม่เท่ากัน รูจะต้องดูที่ TDEE หลังจากพึงพอใจในรูปร่างและน้ำหนักแล้ว ทั้งนี้ต้องไม่ให้ไขมันเกิดขึ้นมาก โดยต้องค่อยๆ เพิ่มทีละ 50-100 Kcal/Week จะดีที่สุด  โดยแบ่งทีละสัปดาห์โดยไม่เพิ่มเยอะแบบทันทีทันใด  เพื่อปรับสุขภาพให้ดีขึ้น  สามารถกลับมากินด้วยความสบายใจ  แต่ต้องเช็คเรื่องของ Body Composition ให้ละเอียดทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันน้ำหนักตัวพุ่งขึ้นไม่ทันตั้งตัว ยกตัวอย่าง คุณสมหญิงมี TDEE (ค่าพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันหลังจากคำนวณรวมกับ BMR แล้ว) เท่ากับ 1300 Kcal หลังจากควบคุมน้ำหนักแล้ว ร่างกายต้องการปรับเป็น Reverse Diet  ในแต่ละสัปดาห์โดยเพิ่มทีละ 50-100 Kcal/Week จะได้ […]