วิธีใช้ยาที่ถูกต้อง
รู้เรื่องยา

ไขข้อสงสัยหลักของ วิธีใช้ยาที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับโรคที่เป็น

โรคบางโรคหากอาการไม่หนักผู้ป่วยสามารถรักษาได้ด้วยตัวเอง วิธีใช้ยาที่ถูกต้อง โดยการไปซื้อยา และจ่ายโดยเภสัชก็ได้ แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือ มักจะใช้ยา หรือเลือกยาทานที่ผิดประเภท หรือทานยาผิดเวลา อาจส่งผลทำให้ยาทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้อาการผิดปกติ หรือโรคที่เราเป็นอยู่นั้นไม่หายขาด วิธีใช้ยาที่ถูกต้อง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังกินยาถูกประเภท เลือกใช้ยาให้ถูกอาการ หรือถูกโรค ในปัจจุบันมียามากมายแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาที่เกินจริง แต่ราคายากับต่ำเรี้ยดินอย่าหาทำ แนะนำหากไปซื้อยาด้วยตัวเองให้เล่าอาการให้เภสัชฟัง จากนั้นให้เภสัชเป็นผู้เลือก และแนะนำยาให้จะดีกว่า พยายามอย่าเลือกยาเองเพราะอาจจะเลือกยาที่ไม่ตรงอาการ อาจส่งผลเสียได้ วิธีทานยาให้ตรงตามเวลาที่ถูกต้อง ยาสำหรับรับประทานจะมีเวลากำหนเอย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มยา ดังนี้ ยาทานก่อนอาหาร ควรทานยาก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที หากลืมทานยาประเภทนี้ก่อนอาหาร ให้ทานยาหลังจากทานอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง ยาทานหลังอาหาร สำหรับยาหลังอาหารนั้นค่อนข้างยืดหยุ่น เพราะสามารถทานได้ทันทีก่อนทานเข้าก็ได้ หรือทานยาหลังรับประทานอาหารเสร็จ 15 นาที เนื่องจากต้องการให้ร่างกายซึมยาไปพร้อมกับอาหารลงไปในลำไส้เล็ก ยาก่อนอน ทานยาหลังรับประทานอาหารเย็นเสร็จ 3-4 ชั่วโมง ข้อควรระวังในการใช้ยา ถึงแม้จะเป็นยาที่เภสัชทั่ว ๆ ไปสามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้ก็ตาม ถ้าหากใช้ยาโดยไม่อ่านฉลากยา หรือไม่ทำตามคำแนะนำ ยาที่ว่าปลอดภัยก็สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้ ทั้งการใช้ยาไม่ใช่เพียงแค่ให้ตรงเวลาเท่านั้น เพราะการใช้ยานั้นต้องใช้ให้ถูกคนด้วยเพราะยาบางห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ […]