การดูแลสุขภาพจิต
การดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพจิต หลังการพบเจอกับเรื่องเศร้าสะเทือนใจ

                การดูแลสุขภาพจิต เรื่องของการดูแลสุขภาพนั้น มีทั้งการดูแลสุขภาพกายและเรื่องสำคัญที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยก็เรื่องของสุขภาพจิต ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกัน มันจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน ถ้าหากว่ามีสุขภาพจิตที่ไม่ดี จะทำให้ร่างกายก็ได้รับผลกระทบตามมา เคล็ดลับสุขภาพ โดยเฉพาะกับการดูแลสุขภาพจิต หลังจากที่ต้องพบเจอกับเรื่องเศร้าสะเทือนใจมา ซึ่งจำเป็นมากที่จะต้องให้การดูแลและให้ความสำคัญเป็นอย่างดี เพื่อที่จะป้องกันโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าเสียใจมากขึ้นไปอีกให้กับตัวเองรวมถึงผู้อื่น วิธี การดูแลสุขภาพจิต และป้องกันที่จะไม่ให้มันรุนแรงมากขึ้น                 ละเว้นในการได้รับข่าวสาร หรือ เกี่ยวกับเรื่องที่พบเจอมา ให้เพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งการดูแลสุขภาพจิตนั้น การที่เราจะผ่านพ้นช่วงเวลาเศร้าเสียใจ การป้องกัน โรคซึมเศร้าในวัยรุ่น และเป็นเรื่องสะเทือนใจ เราจะต้องไม่พยายามหวนกลับไปพบเจอกับเหตุการณ์นั้นอีก เพราะมันจะเป็นการกระตุ้นให้ความนึกคิดกลับคืนมาจนกลายเป็นความเครียดที่ไม่จบสิ้น                 พยายามรู้จักตัวตนของตัวเอง ซึ่งถ้าหากว่ารู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับ มีความกังวลอยู่ตลอด หรืออารมณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังแสดงให้เห็นถึงอัตราความเครียดที่มีสูงขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้น แนะนำว่าควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ หรือควรที่จะต้องประเมินสถานการณ์ความเครียดของตัวเองไว้ เพื่อจะหาทางแก้และป้องกันที่จะไม่ให้มันรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้ พยายามควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้ได้ สิ่งที่สำคัญที่มันจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากที่สุด และ มีสุขภาพจิตที่ดี ทุกอย่างนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวของเราเองเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ มันจะส่งผลดีตามมามากมาย ซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถอยู่กับตัวเองได้มากขึ้น โดยที่จะไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ซึ่งเรื่องนี้มันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและเรียนรู้  สำหรับปัญหาต่างๆกับการดูแลสุขภาพจิต ถ้าหากว่ามันยากเกินจะแก้ไข ก็แนะนำว่าควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือขอคำแนะนำต่างๆจากแพทย์ โดยปัจจุบันมีสายด่วนสุขภาพจิตเพียงกด 1323 สามารถติดต่อไปได้ตลอด […]