การดูแลร่างกายให้แข็งแรง
การดูแลสุขภาพ

สุขภาพดีได้ด้วย การดูแลร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

               การดูแลร่างกายให้แข็งแรง สุขภาพดีจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็มีเรื่องสำคัญคือการดูแลสภาพร่างกายของเราเองให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอด เพราะการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีหลักการในการทำ เผื่อจะช่วยทำให้สามารถปฏิบัติได้ยาวนาน และทำได้ตลอด การดูแลสุขภาพ เพราะบางครั้งหลายคนก็ทำไปถึงเพียงแค่ครึ่งทาง ก็ล้มเลิกความตั้งใจ และกลับมาใช้ชีวิตแบบที่ทำให้สุขภาพร่างกายเสียเช่นเดิม จากการที่บางครั้ง ก็ขาดในเรื่องความรู้ในการปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงยาวนาน เพราะบางทีมันอาจจะเป็นการดูแลที่เกิดขึ้น โดยมีความตึงเครียดมากเกินไป การดูแลร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้มีสุขภาพดีมั่นคงยาวนาน ให้ความสำคัญในการดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะมีทั้งในเรื่องของการกิน และการออกกำลังกาย การควบคุมอาหารการกิน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะช่วยทำให้สุขภาพดีได้ วิธีการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และมีผลดีต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการที่จะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงยาวนาน ซึ่งต้องทำอย่างสม่ำเสมอ และต้องไม่ตึงเครียดจนเกินไป  อยากในเรื่องของการรับประทานอาหาร บางครั้งผู้คนมากมายประสบปัญหาขึ้นกับการที่ไม่สามารถกินอาหารที่มีประโยชน์ได้ตลอด จนเมื่อไปกินอาหารที่อร่อยแต่ไม่มีประโยชน์บางคนกลับไปตบะแตกไม่สามารถกลับมากินอาหารที่มีประโยชน์อีกต่อไปได้ ดังนั้นควรจะต้องมีการกินที่ไม่เครียดจนเกินไป เช่นการกินแบบวันเว้นวัน หรือ อย่างน้อยให้มีเวลากับการกินให้มีความสุขสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่นเดียวกันกับการออกกำลังกาย ซึ่งมีเรื่องที่สำคัญกับการดูแลสุขภาพดี การออกกำลังกายที่มากเกินไป มันอาจจะสร้างความเครียดให้กับความคิดของเรา และมันจะมีผลต่อระยะยาว ที่จะไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบางทีอาจจะหักโหมจนทำให้สุดท้าย เราก็ล้มเลิกความตั้งใจ และกลับมานึกย้อนถึงช่วงเวลาที่แสนน่าเบื่อและเต็มไปด้วยความเครียด จนส่งผลกระทบที่ทำให้ไม่สามารถกลับมาออกกำลังกายได้อีกเลย  ดังนั้นในการมีสุขภาพดีก็อย่าลืมที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยการทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอที่สุด